TR | EN
Misyon / Vizyon

Bölümümüz Vizyonu

Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan araştırmalar yoluyla bilime katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası akademik platformlarda bilgiyi paylaşan, bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen, var olan eğitim sorunlarına çözüm yolları geliştirebilen, eğitim programlarının geliştirilmesine rehberlik eden, eğitim politikalarına yön veren, öğretim ile ilgili konularda destek sağlayan uzmanlar yetiştirerek lisansüstü eğitim için tercih edilen bir anabilim dalı olmaktır.

 

Bölümümüz Misyonu

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik yeteneğini geliştirmeyi, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve araştırmacılar yetiştirmeyi görev edinmiştir. Eğitim programları ve öğretim ile ilgili alanlarda bilgi üreten ve bu bilgiyi uygulayabilen program geliştirme uzmanları ve bilimsel anlamda nitelikli araştırmalar yapan ve bunları ulusal ve uluslararası akademik platformlarda yayımlayan araştırmacılar yetiştirmek amaçlanmıştır.