TR | EN
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
  1. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin beklentilerini ve ihtiyaçları dikkate alarak niteliğin arttırılması,
  2. Bilimsel araştırma altyapısı ve yenilikçi, girişimci insan gücünün güçlendirilmesi,
  3. Sosyal ve fiziki mekânlarının paydaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilmesi,
  4. Eğitim Bilimleri bölümünün diğer anabilim dallarıyla bilimsel ve sosyal anlamda etkileşim ve iş birliği içerisinde ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlenmesi,
  5. Kuramsal ve uygulamalı araştırma projeleri ve yayın yapılması,
  6. Tüm akademik ve yönetsel etkinliklerin şeffaf olarak, demokratik ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi.