TR | EN
SWOT Analizleri

Güçlü Yanları

 • Çağdaş ve öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımın bulunması
 • Uzman öğretim üyeleri ve öğretim elemanı kadrosuna sahip olması
 • Bilimsel araştırmaların yorumlanması ve değerlendirilmesi noktasında öğrencilere imkan sağlaması
 • Uygulamaya yönelik çalışmaların öğrenmeyi sağlamlaştırması
 • Yeniliklere açık, ekip anlayışıyla kararların ortak alınabildiği, huzurlu bir çalışma ortamının olması
 • Mezun olan öğrencilerin iş olanaklarının yüksek olması
 • Öğrenci toplulukların amaçları doğrultusunda sosyal, kültürel ve bilimsel anlamdaki faaliyetleri düzenli ve etkin bir şekilde yürütmesi
 • ÖSYM’nin yapmış olduğu lisans yerleştirme sınavlarına göre Türkiye çapında tercih edilebilirlik düzeyinin yüksek olması ve bu sebeple belirlenen kontenjanların dolması.
 • Ders almakta olan öğrencilerin önceki öğrenmelerinin tanınması ve kredilendirilmesi işlemlerini yürütebilmek amacıyla bölümdeki her anabilim dalından en az iki öğretim elemanının da içinde yer aldığı İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu’nun olması
 • Şehir içi ve şehir dışı ulaşımın kolay olması
 • Tecrübeli öğretim elemanlarından oluşan bir kadroya sahip olması
 • “Ders Yönetim Sistemi” üzerinden her an, her ortamda kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir olması
 • Lisans programlarında eğitim-öğretimin Bologna Süreci'ne uygun olarak yapılması

 

Zayıf Yanları

 • Teknolojik alt yapı yetersizlikleri
 • Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması
 • Uluslararası etkinliklerin yeterli olmaması
 • Sınıf sayısı gibi fiziki imkanların yetersiz olması
 • Bazı anabilim dallarında araştırma görevlisi sayısının yetersiz olması
 • Bazı anabilim dallarında öğretim elemanı düzeyinin yeterli olmaması

 

Fırsatlar

 • Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla üniversite içine ve dışına yaşam boyu eğitim programları sağlanması
 • Fakültenin güçlü akademik kadrosu tarafından üretilen bilimsel yayınların bölümü olumlu tanıtması
 • Bölgenin çevresel ve kültürel değerleri konularında çalışma yapacak öğrenciler için geniş olanaklara sahip olması
 • Paydaşlarla güçlü ilişkilerin bulunması
 • Öğrenci temsilciliklerinin bulunması
 • Anabilim dalında değişim ve sürekli iyileşme çabalarının olması
 • Eskişehir’in geniş sosyal olanaklara sahip olması
 • Kampüs yaşamının sosyal etkileşimi artırması yoluyla işbirlikçi çalışmaların artmasına olanak sağlanması
 • Derslerinde başarılı öğrencilere ÇAP imkanı sağlayarak öğrencilerin meslek yaşamına daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlaması

 

Tehditler

 • Mezun izleme çalışmalarının yetersiz olması
 • Dış kaynaklı sosyal sorumluluk projelerinin yetersiz olması
 • Eğitim fakültesi öğrenci sayısının hızla artmasına bağlı olarak öğrenci niteliğinin azalması
 • YKS'de tercih yapacak öğrencilere mesleki bilgi verilmesi hususunda rehberlik hizmetlerinin eksik olması.

Akademik personelin iş yükü fazlalığı