TR | EN
Kalite/İç Kontrol

RPD PROGRAM KAZANIMLARI VE AMAÇLARI

Üniversitemiz Kalite Politikası

Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Üniversitemiz Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri

Fakültemiz Misyon ve Vizyonu

Eğitim Bilimleri Bölümü Kalite Komisyonu

Eğitim Bilimleri Bölümü Misyon ve Vizyonu

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Bölümümüz SWOT Analizi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanlığı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanlığı

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı Başkanlığı