TR | EN
Genel Bilgiler

Eğitim Bilimleri Bölümü altında;

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim DalıEğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ve Eğitim Felsefesi,  Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı yer almaktadır.

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'nda lisans programı yürütülmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programına 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Söz konusu lisans programında eğitim dili Türkçedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlara (okullar ve rehberlik araştırma merkezleri) psikolojik danışman yetiştirmekte olup bunun dışında bu lisans programından mezun olan bireyler alanla ilgili farklı kurum ve kuruluşlarda (özel kurumlar, aile danışmanlığı merkezleri, psikolojik danışma merkezleri vb.) da çalışabilmektedir.

Bu bölümde öğrenim gören öğrenciler; genel kültür, alan bilgisi ve meslek bilgisine yönelik çeşitli kuramsal ve uygulamalı dersler almaktadır.

Bölümüzde lisans derslerini desteklemek ve profesyonel bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, bir adet grupla psikolojik danışma odası, bir adet bireyle psikolojik danışma odası, bilgisayar laboratuvarı ve drama sınıfı bulunmaktadır. Derslerin yapıldığı normal sınıfların tümünde projeksiyon cihazı, bu cihaza entegre bilgisayar ve klima bulunmaktadır.

Bölümümüzde öğrenim gören başarılı öğrenciler, uygun bulunan farklı öğretmenlik programlarında çift anadal yapma fırsatına sahiptir.

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Eğitim Yönetimi Bilim Dalı'nda yüksek lisans (tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim) ve doktora; Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı'nda yüksek lisans (tezli ve tezsiz) ve doktora, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalında yüksek lisans (tezli) ve doktora,   Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (Bütünleşik) Doktora Programlarını sürdürmektedir.