TR | EN
Danışmanlar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı Akademik Danışmanlar

1. Sınıf / Doç. Dr. Fatma Sapmaz / sapmazfatma@gmail.com

2. Sınıf / Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Bölükbaşı Macit / zerrinbm@gmail.com

3. Sınıf / Prof. Dr. Ayşe Aypay / ayseaypay@hotmail.com

4. Sınıf 1. ve 2. Öğretim / Arş. Gör. Gözde Tekbaş / gozde.tekbas@ogu.edu.tr /gozdetekbas@gmail.com

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ders Kayıt Danışmanı

Arş. Gör. Gözde Tekbaş / gozde.tekbas@ogu.edu.tr /gozdetekbas@gmail.com

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çift Anadal ve Farabi Ders Kayıt Danışmanlığı

Arş. Gör. Gözde Tekbaş / gozde.tekbas@ogu.edu.tr /gozdetekbas@gmail.com